सूचनाहरु


प्रकाशित मिति अन्तिम मिति शीर्षक
2018-07-21 2018-01-01 २०७५ सालका ऐनहरु पद्नुहोस
2018-07-19 2018-07-19 २०७४ सालका ऐन पद्नुहोस
2018-07-03 2018-07-03 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना पद्नुहोस
2018-06-25 2018-06-25 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५/०३/११) पद्नुहोस
2018-06-25 2018-06-25 सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७५-०३-१०) पद्नुहोस
2018-06-13 2018-06-13 कार्यालय कोड सच्याइएको सम्बन्धमा पद्नुहोस
2018-05-23 2018-05-23 राजपत्र पद्नुहोस
2018-06-13 2018-06-13 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७५/०२/०७) पद्नुहोस
2018-03-08 2018-03-08 आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नं १ को आधिकारिक फेसबुक,युट्युब तथा ट्वीटर लिंक्सहरु पद्नुहोस