सूचनाहरु


प्रकाशित मिति अन्तिम मिति शीर्षक
2019-01-21 2019-01-21 प्रदेश नं. १ मा गाउँपालिका,नगरपालिका तथा महानगरपालिकाकाहरुका विपद् फोकल पर्सनहरुको नामावलि र फोन नं. पद्नुहोस
2019-01-18 2019-01-18 स्पेसिफिकेशन Amendment को सूचना पद्नुहोस
2019-01-17 2019-01-17 धरौटी खाता संशोधन सम्बन्धी सूचना पद्नुहोस
2019-01-10 2019-01-10 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना पद्नुहोस
2019-01-09 2019-01-09 कार्यक्रम प्रस्तुतीका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना पद्नुहोस
2018-12-18 2018-12-18 विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा मोरङ्ग र झापा जिल्लाको दमक प्रतिवद्धता पत्र पद्नुहोस
2018-12-07 2018-12-07 विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा भोजपुर,स‌ंखुवासभा,तेह्थुम र धनकुटाको धनकुटा प्रतिबद्धता पद्नुहोस
2018-12-07 2018-12-07 विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर र सुनसरीको र्इटहरी प्रतिवद्धता पत्र पद्नुहोस
2018-11-26 2018-11-26 विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सोलुखुम्बु,खोटाङ्ग र ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा प्रतिवद्धता पत्र पद्नुहोस
2018-10-24 2018-10-24 धरौटी खाता संसोधन सूचना पद्नुहोस
2018-10-24 2018-10-24 धरौटी खाता संसोधन सम्बन्धी सूचना पद्नुहोस
2018-10-14 2018-10-14 विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा ताप्लेजुङ्ग,पाँचथर र र्इलामको फिदिम प्रतिवद्धता पत्र पद्नुहोस
2018-09-26 2018-09-26 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७५/०६/१०) पद्नुहोस
2018-09-25 2018-09-25 सम्झौता गर्ने आउने सम्बन्धमा पद्नुहोस
2018-09-17 2018-09-17 प्रेस विक्षप्ती पद्नुहोस
2018-09-17 2018-09-17 संविधान दिवस-२०७५ मनाउने सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय मूल समारोह समितिको सूचना पद्नुहोस
2018-09-16 2018-09-16 संविधान दिवस,२०७५ मनाउन भएका निर्णयहरु र कार्यक्रमहरु पद्नुहोस
2018-09-13 2018-09-13 सडक सुशासन तथा सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश नं. १ को प्रतिवद्धता पत्र पद्नुहोस
2018-09-13 2018-09-13 सडक सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम पद्नुहोस
2018-09-10 2018-09-10 प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना पद्नुहोस
2018-08-21 2018-08-21 सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा पद्नुहोस
2018-08-08 2018-08-08 विदा सम्बन्धमा पद्नुहोस
2018-08-08 2018-08-08 २०७५ सालका ऐनहरु पद्नुहोस
2018-07-19 2018-07-19 २०७४ सालका ऐन पद्नुहोस
2018-07-03 2018-07-03 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना पद्नुहोस
2018-06-25 2018-06-25 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५/०३/११) पद्नुहोस
2018-06-25 2018-06-25 सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७५-०३-१०) पद्नुहोस
2018-06-13 2018-06-13 कार्यालय कोड सच्याइएको सम्बन्धमा पद्नुहोस
2018-05-23 2018-05-23 राजपत्र पद्नुहोस
2018-06-13 2018-06-13 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७५/०२/०७) पद्नुहोस