विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा भोजपुर,स‌ंखुवासभा,तेह्थुम र धनकुटाको धनकुटा प्रतिबद्धता

प्रकाशित मिति: 2018-12-07


विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा भोजपुर,स‌ंखुवासभा,तेह्थुम र धनकुटाको धनकुटा प्रतिबद्धता

धनकुटा प्रतिबद्धता पत्र-converted.pdf