विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सोलुखुम्बु,खोटाङ्ग र ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा प्रतिवद्धता पत्र

प्रकाशित मिति: 2018-11-26


विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सोलुखुम्बु,खोटाङ्ग र ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा प्रतिवद्धता पत्र

ओखलढुङ्गाको प्रतिवद्धता पत्र.jpg