विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर र सुनसरीको र्इटहरी प्रतिवद्धता पत्र

प्रकाशित मिति: 2018-12-07


विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर र सुनसरीको र्इटहरी प्रतिवद्धता पत्र

र्इटहरी प्रतिवद्धता पत्र.pdf